“Goede architectuur is een uniek, beredeneerd en bediscussieerd antwoord op de noden van de bouwheer en zal esthetiek, functionaliteit, rationeel energiegebruik en bouwtechnische aspecten naadloos pogen te integreren… en nog net iets meer…”

Stabiliteit van eigen projecten proberen wij te integreren in het ontwerp vanaf de start. Studies voor externe architecten of bouwheren worden ook op regelmatige basis uitgevoerd.