Bureau
Aanpak - hoe pak ik het aan?

Architectuur

Na een vrijblijvend verkennend gesprek wordt een offerte gemaakt, op basis van de uit dit eerste contact gebleken wensen en behoeften van de bouwheer.

uitlegOp basis hiervan wordt dan een schetsontwerp gemaakt. Dit schetsontwerp wordt met de bouwheer besproken en wordt stelselmatig verder uitgewerkt, via het voorontwerp tot het uiteindelijke ontwerp, klaar voor de stedenbouwkundige vergunningsaanvraag. Hou er rekening mee dat hier meestal menig avondje bespreken bij te pas komt…

Van bij het prille begin wordt het ontwerp in 3D uitgewerkt, zodat volumetekeningen en zichten mogelijk zijn om de klant meer inzicht in het ontwerp te geven. Daarvoor maken wij gebruik van Autodesk Architectural Desktop, zeg maar de Autocad voor de bouwsector. Deze software is op Vlaamse schaal getuned door C3A, dat zich hierin reeds jaren onderscheidt.

3D schets

Gezien onze achtergrond en activiteit in de sector stabiliteit, hechten we er ook veel belang aan om de specifieke technische eisen en haalbaarheid reeds vroeg in het ontwerp te checken.

Eenmaal het dossier voor de stedenbouwkundige aanvraag is ingediend, kan het uitvoeringsdossier worden opgemaakt. Hiervoor worden de plannen verder verfijnd en aangevuld met de nodige technische details. Daarnaast worden er ook een lastenboek (bestek) en een meetstaat opgemaakt, zodat de vergelijking van de aannemers op een eerlijke manier kan gebeuren. Door zo precies mogelijk te omschrijven wat moet worden uitgevoerd, moet iedereen immers ‘met gelijke wapens’ strijden, en wordt diegene die het wat minder secuur zou aanpakken niet beloond. Bovendien is een uitgebreid lastenboek een handig instrument om op terug te vallen als bij uitvoering dan toch problemen de kop zouden opsteken.

ontwerp

De offertes van de aannemers worden met elkaar vergeleken en in overleg met de bouwheer wordt dan de man voor de job aangeduid. De vergelijkingstabel, waarin de aannemers post per post aan elkaar worden getoetst, maakt het dikwijls mogelijk om rekenfoutjes bij de aannemer op te sporen en vroegtijdig uit te klaren, wat voor beide partijen gezonder is.

De opvolging van de werken is een persoonlijk stokpaardje. ‘Uw bed maken op de werf’ is spijtig genoeg meestal geen optie, maar een regelmatige aanwezigheid op de werf is voor de bouwheer een goede zaak, want problemen kunnen meestal tijdig worden ondervangen, voor de aannemer een goede zaak, want – indien tijdig vastgesteld – zijn de meeste zaken niet moeilijk recht te trekken (als er al een half gebouw opstaat, wordt dat natuurlijk moeilijker), maar ook voor mij is het belangrijk om te weten dat het gebouw inderdaad wordt opgetrokken zoals bedoeld en dat er, soms door kleine misverstanden, geen technische problemen ontstaan. Regelmatige werfbezoeken worden uitgevoerd, alsook werfvergaderingen met aannemer en bouwheer, om een vlot verloop van de werken mogelijk te maken.

UitlegOp basis van een steeds meer gedetailleerde budgettabel wordt in iedere fase van het project de link gelegd met de oorspronkelijk opgestelde budgettering. Zo kan telkens worden ingeschat in hoeverre men ‘op het goede pad is’ en kan indien nodig worden bijgestuurd. Ook de facturen van de aannemer worden nagezien om te checken in hoeverre hier alles correct is verlopen.

In de loop van het project worden ook de nodige documenten opgemaakt voor het verkrijgen van bepaalde premies of subsidies. Ook hierin wordt de klant begeleid om te vinden waar hij precies recht op heeft.

In sommige gevallen kan de klant een of meerdere taken zelf voor zijn rekening nemen. Wij staan hieromtrent steeds open voor suggesties, maar menen toch een meerwaarde te kunnen realiseren door het opvolgen van alle taken. De controletaak van de architect is in ieder geval wettelijk verplicht en kan nooit uit de opdracht worden weggelaten.

Stabiliteit

tekentafelHet project wordt – op vraag van bouwheer of architect – besproken en toegelicht in een vrijblijvend gesprek. Op basis hiervan kunnen wij ons een beeld vormen van de gevraagde structuur, de mogelijke problemen en de gewenste inspanningen. Een prijsofferte wordt hiervoor opgemaakt.

Eenmaal hiervoor groen licht is, wordt de studie verder uitgewerkt op basis van de plannen van de architect. In samenspraak met diezelfde architect, worden de nodige werfcontroles uitgevoerd voor zover noodzakelijk.

Voor het uitrekenen van de stabiliteit van constructies laten we ons assisteren door de software van Buildsoft. Voor betontekenen maken wij gebruik van de software van Technosoft voor het uittekenen van betonplannen in bekisting en wapening, alsook voor het opstellen van de borderels.

Administratie, communicatie, media

De administratieve taken gebeuren allemaal op het klassieke Office-platform, aangevuld met de software van C3A voor wat betreft bestekken en meetstaten.

Sindskort maken wij ook gebruik van de software van XATRAX voor het administratief projectbeheer. Hierdoor zijn wij in staat om nog efficiënter de communicatie tussen bouwheer, architect en aannemer te laten verlopen en onze projecten en projectdata optimaal te beheren.

PlotterVoor het afdrukken van de plannen kunnen wij ondertussen ook op het eigen kantoor gebruik maken van een kleurenplotter en een laserplotter, plooi- en snijapparatuur, zodat alles in eigen huis kan gebeuren.

Het kantoor thuis is in de woning geïntegreerd, maar kan op zichzelf bestaan. Op het gelijkvloers is een ontvangstbureau voorzien, zodat de klant niet op het drukke architectenbureel zelf hoeft te komen en de besprekingen ongestoord kunnen worden gedaan. Een uitgebreid stalenarchief kan al een eerste indruk geven van de gewenste materialenkeuze en via de portable kunnen eventuele eerste visualisaties worden bekeken. Op deze manier pogen wij de klant zo goed mogelijk te bedienen en te ontvangen. Indien gewenst kunnen de ontwerpbesprekingen natuurlijk ook bij de klant verlopen.