Bureau
Visie - wat denk ik?


“Goede architectuur is een uniek, beredeneerd en bediscussieerd antwoord op de noden van de bouwheer en zal esthetiek, functionaliteit, rationeel energiegebruik en bouwtechnische aspecten naadloos pogen te integreren… en nog net iets meer…”

Uniek

Aangezien ieder mens anders is, zijn ook zijn wensen, behoeften, gewoontes en voorkeuren anders. Een goed gebouw is gemaakt op maat van zijn gebruiker, en zal dus ook uniek moeten zijn. Bovendien is geen enkel terrein, geen enkele ondergrond, geen enkele ligging hetzelfde. Wij proberen door een intensieve dialoog met onze bouwheer om elkaar beter te leren kennen en zo die unieke eigenschappen te ontdekken waar het gebouw rekening zal moeten mee houden.

Beredeneerd en bediscussierd antwoord

Doorheen de verschillende voorontwerpen en de bespreking daarvan met de bouwheer proberen we om de wensen en behoeften van de klant zo duidelijk mogelijk te omschrijven. Niets is zo verrijkend als het bespreken van een plan om te weten te komen wat iemand graag ziet, niet graag ziet, comfortabel of belangrijk vindt… Niet alleen weet je meer over wat de klant van deze ruimte of constructie vindt, maar onrechtstreeks leer je mekaar ook steeds beter kennen. Een goed voorontwerp zal dus bijna nooit ongewijzigd aan de eindmeet van het ontwerpproces geraken, maar door bespreking steeds dichter aanleunen bij ideale gebouw voor de bouwheer in kwestie. En als na enkele omzwervingen het originele ontwerp terug ter hand wordt genomen, dan is ook dat goed, want dan weten we ondertussen waarom we die keuze hebben gemaakt en wat er precies goed aan is.

Op de noden van de bouwheer

Architectuur die mooi is, functioneel is, technisch in orde is, is waardeloos als zij geen rekening houdt met de verwachtingen van de bouwheer. Wanneer de architect tevreden is over zijn gebouw, maar de bouwheer stoort zich aan een of ander aspect, dan schieten we ons doel voorbij.

Esthetiek

Van nature uit hanteren wij een vrij moderne stijl, maar ook hier proberen wij met de bouwheer rekening te houden: zo zijn er realisaties van moderne stijl tot pastoriewoning… Het is dan een uitdaging om de specifieke eigenheden van elk van deze stijlen te gaan opzoeken en zo consequent mogelijk te gaan toepassen. Uiteraard is het onze taak om hier de nodige soberheid aan de dag te leggen en niet te vervallen in een samenraapsel van honderd en een verschillende stijlelementjes.

Functionaliteit

Naast esthetiek voor de bouwheer allicht een van de belangrijkste elementen voor zijn gebouw: foutjes in functionaliteit zijn voor de gebruiker meestal de meest storende, want hiermee wordt hij/zij dagelijks geconfronteerd. Enkel door intensief contact kunnen de wensen en behoeftes van de bouwheer hieromtrent duidelijk en goed worden verwoord en ingebracht in het ontwerp. Wel moet men zich steeds realiseren dat de functionaliteit van een woning ook in de tijd kan wijzigen: mensen veranderen, situaties veranderen… er komen kinderen, de kinderen groeien of gaan het huis uit, mensen verouderen en worden minder mobiel… wat vroeger handig was, is het nu misschien niet meer. Voldoende flexibileit naar de toekomst is nodig, maar kan enkel worden benaderd.

Rationeel energiegebruik

‘Brandend’ actueel en heel belangrijk: in het kader van de recent verschenen energieprestatieregelgeving, maar ook zonder de wettelijke verplichtingen hieromtrent is het de taak van een goede huisvader om, in het belang van zijn eigen beurs, maar ook van onze aardbol, zuinig te zijn met energie. Dat kan door een aantal bouwkundige ingrepen zoals isolatie, ventilatie… en specifiek technische ingrepen zoals zonneboiler, vloerverwarming, condensatietechniek, warmtepompen etc… rationeel energiegebruik en de technische kanten zijn altijd al een stokpaardje geweest.

Bouwtechnische aspecten

Ook een stokpaardje: de tekening mag nog zo mooi zijn, als het gebouw niet te bouwen is (of niet zonder schade te bouwen is), zijn we niet goed bezig. Tijdens onze opleiding als ingenieur-architect zijn dat aspecten die ons heel goed zijn bijgebracht en die steeds op de achtergrond (of de voorgrond) van het ontwerp circuleren…

Naadloos pogen te integreren

Naadloos integreren van al deze elementen en dat ook pogen te doen tijdens het bouwproces (coördinatie) … dat is de bedoeling. De perfectie is in de bouw meestal niet haalbaar, een benadering van de perfectie is op zich al een mooie prestatie.

En nog net iets meer…

Het zou spijtig zijn als we op enkele lijnen goede architectuur konden samenvatten. Als aan alle bovenstaande punten wordt voldaan, dan komt echte klasse bovendrijven door dat ‘ietsje’ meer, dat moeilijk te omschrijven is en dat je maar bekomt door telkens opnieuw een ziel in het ontwerp te steken… dat is onze poging.

En als uitsmijter nog dit: een goede architect betaalt zichzelf terug. Doorheen goede opties binnen het ontwerp, een goede controle bij uitvoering, een correct nazicht, een vlotte coördinatie… kan je makkelijk het geld dat je in je architect investeert terugverdienen, als je hem dan ook de kans geeft om zijn werk volledig en goed te doen …