Projecten

Verbouwing

-

Project Douterloigne-Huyzentruyt

Verbouwen van bestaande herenwoning
tot woning met fotostudio en winkel

De bestaande woning was in vrij slechte toestand, de achterliggende achterbouwtjes bouwvallig. Het gelijkvloers moest vooraan de fotowinkel huisvesten, met daarachter de leefruimtes. Deze leefruimtes moesten echter heel open en strak, om ook als fotostudio te kunnen gebruiken. Er werd een scheidingswand opgetrokken achter de winkeltoog om pasfotohoek en toegang tot de woning
onopvallend te integreren, de leefruimtes achterin zijn in loftstijl open in de ruimte.
De fotozaak moest terug de aandacht trekken nu ze niet meer gelegen is op de commercieel aantrekkelijke hoek. Een opvallend kleur, strakke vormgeving en belettering en een aantrekkelijke etalage (helemaal op rekening van de bouwvrouw, fotografe) doen het werk!

Project Heylen-Hanssens

verbouwen van een bestaande woning – integreren van bestaande koer in de leefruimtes, en openwerken van de gelijkvloerse ruimtes zodat deze toegankelijk worden van binnenuit

Het dak werd geïsoleerd met minerale wol en afgedicht met EPDM. Om licht tot diep in de woning te trekken werden dakkoepels in de open leefruimte ingebracht. De achtergevel werd met een gele strengperssteen afgewerkt, het schrijnwerk is in Moabi uitgevoerd.

(thumbnail)

Project Coppejans-Albers

verbouwen van een bestaande schuur tot woning - de bestaande aardappelschuur werd volledig omgevormd tot een woning in landhuisstijl

ontwerp i.s.m. Arch. Christine Van Daele

De bouwheer, zelf aannemer dakwerken, nam een flink stuk van de werken voor eigen rekening en had eveneens aandacht voor een ver doorgedreven detaillering. Het wonen in de schuur zorgt voor prachtige zichten op de achterliggende omgeving en ook intern is de woning een aaneenschakeling van telkens nieuwe indrukken. De rustieke materiaalkeuze is in grote mate te danken aan de fijne neus voor recuperatie van de bouwheer.

(thumbnail)

Project Geerts-Janssens

verbouwen van een bestaande woning-dakrenovatie en bouwen van een veranda

Van de bestaande rijwoning werden de achterbouwen in de leefruimte geïntegreerd door de bouw van een veranda in de oksel van hoofdvolume en achterbouwen. Zo lopen keuken en eethoek / zithoek verder in elkaar over. Bovendien is een maximaal contact met de tuin mogelijk.

(thumbnail)

Project Tijtgat-Van Reeth

verbouwen van een bestaande villa en aanbouw van een garage

De bestaande woning was intern zeer donker, de ruimtes klein en eindeloos opgedeeld met muren en deuren. De leefruimtes werden ten opzichte van elkaar opengemaakt, er werd een nieuwe parementsteen gemetst, geïsoleerd, de ramen werden vernieuwd, alsook het volledige interieur. Binnenin straalt de woning terug ruimte uit, buiten toch een landelijke stijl en verbondenheid met het oorspronkelijke volume. Op een speelse manier werd in de inkom een rond volume ingebracht om vestiaire en sanitair af te schermen.

(thumbnail)

Project De Maesschalck-Van Eetvelde

verbouwen van een bestaande schuur en woning

ontwerp i.s.m. Arch. Christine Van Daele

De bestaande woning en achterliggende schuur waren enkel van vooruit bereikbaar. Plan was om de schuur in te richten als woning in loftstijl, de woning vooraan in een eerste faze te behouden (grootouders woonden daar) en in latere faze de woning vooraan te integreren in de van achteruit gevormde nieuwe woonst. De schuur werd radicaal opengemaakt. Een grote raampartij in de achtergevel en een vide aan deze raampartij naar de verdieping toe maken enerzijds een maximaal contact tussen boven en beneden mogelijk. Anderzijds wordt licht tot diep in de woning getrokken en wordt de band tussen binnen en buiten zeer sterk. De ruimtes lopen in loftstijl in elkaar over en dit wordt tot op de verdieping consequent toegepast-ook de slaapruimtes zijn eigenlijk open in het dak.

(thumbnail)

Project Lanckriet-Lebon

verbouwen van een bestaande villa - bouwen van een dakverdieping

Uitgangspunt was een typische moderne split-level woning (een woning waarvan de linker- en rechterzijde met een halve verdieping ten opzichte van elkaar verspringen). Enerzijds was er een esthetische vraag om de platte daken weg te werken, anderzijds de nood aan extra ruimte. Het bouwen van de dakverdieping bovenop de bestaande woning was echter geen sinecure. Door de verspringende niveaus links en rechts waren trekkers in het dak geen optie, bovendien moest de volledige constructie gebeuren zonder beschadiging van de reeds volledig afgewerkte ruimtes in de bestaande woning. Ook de volledige stabiliteitsstudie van het balkenrooster werd door ons uitgevoerd. Het resultaat is een praktisch zeer bruikbare dakverdieping met grote lichthappers en een compleet ander volume. De platte dakpan benadrukt hier ook het strakke volume.

(thumbnail)

Project op ’t Roodt-Caudron

uitbreiden van een bestaande woning

Er werd hier vertrokken van een bestaande woning met gelijkvloers en verdieping onder dak. Uitgangspunt was de noodzaak om ruimte bij te creëeren, licht in de woning te brengen en de verschillende functies in een open configuratie met elkaar te verbinden. Resultaat was een gelijkvloerse uitbreiding die de eethoek/zithoek en keuken met elkaar verbindt. Een ellipsvormig binnenvolume maakt een rechtstreekse buitentoegang via de wasberging mogelijk. Intern werd het haardvolume als kenmerkend element herbekeken.

(thumbnail)

Project Vangronsveld-Van Riet

verbouwen van (onafgewerkte) woningen tot woning met beroepsgedeelte

Het vertrekpunt waren in dit geval twee gekoppelde woningen die door een faillissement nooit werden afgewerkt: de ene woning stond onder dak, de andere woning stond op halve hoogte van de verdieping, de stellingen en mortelbakken als een trieste herinnering aan het plotse vertrek. De jaren hadden reeds lelijk huisgehouden en een grondige vervuiling van de buitengevel was opgetreden. De bouwheer opteerde voor een integratie van beide woningen tot woning met praktijkgedeelte (installateur elektriciteit & domotica-systemen). Daartoe werd het centrale (lagere) garagegedeelte volledig gesloopt en heropgebouwd in donkere baksteen. Het resultaat is een harmonieuze koppeling van beide volumes, terwijl binnenin de ruimtes in een strakke en sobere architectuur elkaar opvolgen. Dit komt ook tot uiting in de materiaalkeuze van een lichtgrijze keramische tegel, geschilderde muren met ingewerkte plint, valse plafonds met ingewerkte armaturen. Vloerverwarming zorgt voor de comfortabele opwarming van de woning, aangevuld met een beperkt aantal vlakke plaatradiatoren. Het volledige verwarmingssysteem is gekoppeld met de domotica-installatie, die hier voor een maximaal comfort en een rationeel gebruik van de energie zorgt.

(thumbnail)

Project Lanssens

verbouwen van een woning tot meergezinswoning en winkel

Uitgangspunt was een (vroeger onreglementair tot meergezinswoning verbouwde) woning, vol studio’s , aan te passen conform alle regelgeving (kamerdecreet, stedelijk reglement omtrent meergezinswoningen, voorschriften brandweer,…) tot meergezinswoning met op het gelijkvloers winkel. Het werden uiteindelijk drie grote appartementen met op het gelijkvloers een winkelruimte. Er werd maximaal gebruik gemaakt van de majestueuze hoge ruimtes in het gebouw, o.m. om een gedeeltelijke duplex te realiseren. De houten roosteringen moesten onder en boven brandwerend worden afgeschermd om tot een goede situatie te komen.

(thumbnail)

Project Werbrouck-Claes

uitbreiden woning met berg-, eet- en slaapruimte

Plaatsgebrek was de voornaamste reden om de bestaande woning uit te breiden. Een beperkte uitbreiding was gepland, maar omdat daarbij een quasi onbruikbare binnentuin dreigde te ontstaan werd de ruimte tussen woning en garage (het gaat over een hoekperceel) dichtgebouwd. Zo werd een eethoek gecreëerd die een veelvoud aan licht binnen laat vallen, terwijl voor de ouders een van de kinderkamers afgescheiden slaapkamer met badkamer en dressing werd gecreëerd. In deze slaapkamers zorgen de nieuwe velux dakvensters voor platte daken voor verlichting en verluchting.

(thumbnail)

Project Van Rijckeghem-Van Tieghem

uitbreiden woning met leef- en slaapruimte

De bestaande hoofdwoning was in goede staat, maar de achterbouwen waren te smal en boden te weinig mogelijkheden om uit te breiden. Bovendien zou deze uitbreiding systematisch het zicht op de tuin verhinderen. Daarom werd achteraan het gebouw een nieuw volume aangebouwd. Beneden maakt de open keuken de verbinding tussen living en tuin, terwijl een koele berging en wasberging de zijkant wat visueel afschermen. Bovenaan is door de uitbreiding een compleet andere indeling mogelijk en kunnen extra kamers en een badkamer worden voorzien.

(thumbnail)

Project Allegaert-Decostere

uitbreiden en verbouwen bestaande woning

De bestaande woning bestond uit een voorhuis (twee bouwlagen + zolder onder dak) en een achterbouw (een bouwlaag + zadeldak). Alle ruimtes waren reeds ingericht, doch extra ruimte boven was nodig om een badkamer uit te werken en via een dressing plaats bij te creëren op de verdieping. Hier werd geopteerd om het bestaande zadeldak af te nemen en een verdieping in houtskeletbouw bij te plaatsen. Zo werd een licht houten volume bovenop de achterbouw geplaatst, met zeer beperkte invloed op de funderingen. Het balkvormig geheel werd afgewerkt met een beplanking in ceder, en houten ramen. Door het materiaalgebruik en het verspringende volume werd gepoogd om de binnenkoer aangenaam te houden.

(thumbnail)

Project Hul-Vandeplassche

uitbreiden en openmaken leefruimtes bestaande woning

De bestaande woning was een oude herenwoning met achterbouwen en een aangebouwd gedeelte dat waarschijnlijk afkomstig was van het aangebouwde bedrijf. Ondanks de hoge ruimtes was het vrij donker, gesloten, en was er geen enkel zicht op de smalle maar zeer diepe tuin. Er werd voor geopteerd om een deel van de achterbouwen te slopen en een balkvormig blokje op het gelijkvloers in te schuiven als keukenruimte. Tegelijkertijd werd via deze balk de achtergevel opengemaakt, waardoor visueel contact van voor tot achter mogelijk wordt. Het resultaat is een ruime woning met veel licht.

(thumbnail)

Project Rosseel-Depoortere

uitbreiden van woning met sanitaire ruimtes en slaapeiland

ontwerp i.s.m. Interieurarchitect Jacques Vermoere

De bestaande woning is een elegante houtskeletbouw met een dubbel hellend dak. Bedoeling was om slaapruimte en bijhorende dressing & slaapkamer voor de ouders in een apart volume onder te brengen, samen met een overdekt terras bij het zwembad. Om te contrasteren met het bestaande witte volume met hellend dak werd geopteerd voor een compleet zwarte baksteen, met donkergrijze ramen en een in het oog springende schuifraamconstructie.

(thumbnail)

Project Debels-Fillieux

uitbreiden bestaande woning met een veranda/ interne verbouwing

De bestaande woning was vrij gesloten en had een heel kleine keuken, met weinig circulatiemogelijkheid. Door het bouwen van een veranda en het openmaken van de achtergevel werd een massa licht in de woning getrokken en worden alle ruimtes met elkaar verbonden. Het glazen verandadak is dan ook uitgevoerd in zonwerende & gelaagde beglazing.