Projecten

Zonevreemd

Project Lambrecht-Vermandere

verbouwen van een bestaande hoeve tot woning

Het betreft een bestaande hoeve met bijgebouwen in landbouwgebied. Conform de regeling zonevreemde gebouwen werd het gebouw toch volledig als woning in gebruik genomen, rekening houdend met de hiervoor van kracht zijnde volumeregels etc. De leefruimtes werden opengemaakt. Buiten werden de authentieke materialen behouden.

(thumbnail)

Project Villyn-Vandenberghe

bouw van een garage & stalling + uitbreiden en regulariseren woning

Naar aanleiding van een aanvraag voor het bouwen van een paardenstal en garage bleek de bestaande woning door de vorige eigenaars onreglementair verbouwd. Dit gebeurde echter in landbouwgebied, waardoor het niet evident was om de situatie terug recht te krijgen. Het werd een werk van lange adem om uiteindelijk de geplande werken te kunnen uitvoeren.